ארכיון

ארכיון חודשי: נובמבר 2012

חזרתו של אריה דרעי למרכז החיים הפוליטיים מעוררת, כצפוי, יצרים ותגובות שנעות מתמיכה בלתי מסויגת, דוגמת איל מגד ("בציפייה לשאגת האריה", "הארץ", 19.10), ועד להתנגדות נחרצת המלווה בטיעונים מוסריים. כך למשל מאמר מערכת ("רעים השניים", "הארץ", 21.10), לפיו חזרתו של "האסיר לשעבר" דרעי לש"ס, הטילה "כתם גדול על החיים הפוליטיים ועל החברה הישראלית". התנגדותו של דרעי להכרעת הדין בעניינו מתוארת במאמר כהסתה של "הציבור נגד מערכת המשפט, המשטרה והתקשורת". עוד נטען, כי "הוא עשה זאת תוך כדי ניצול חסר אחריות של הנושא העדתי, ועד היום לא הביע חרטה על מעשיו".

ממכלול הדברים יוצא שחזרתו של דרעי פסולה משום שהוא אסיר לשעבר, משום שהוא התנגד להכרעת הדין בעניינו, משום שהאשים גורמים שונים ברדיפה, ובכללם המערכת המשפטית, משום שניצל את הנושא העדתי ומשום שלא הביע חרטה על מעשיו.

נדמה לי שיש בעייתיות רבה בהצגת דברים זו, והיא משקפת את הגבולות המצומצמים של השיח הציבורי בנושא. דרעי איננו סתם אסיר לשעבר, אלא אסיר שסביב נסיבות הרשעתו ומאסרו התנהל דיון ציבורי ער. גם לפני הרשעתו וגם לאחריה חלק לא מבוטל בציבור הביע תמיכה בו וחוסר אמון בהרשעתו. וכיצד אסיר שטען לכל אורך הדרך לחפותו אמור להביע חרטה על מעשים שהוא טוען שלא עשה? הרי טענת החפות ואי חרטה היא זו שהזינה ומוסיפה להזין את כוחו הציבורי.

דרעי הוא אישיות ציבורית ייחודית שנותרה רלוונטית למרות הרשעה בעבירה חמורה שיש עמה קלון – על זה הדיון ואין טעם להסוותו בנימוקים מוסריים טהרניים. אבל כמה פוליטיקאים אחרים כבר נמצאו במצב דומה או יימצאו בו בעתיד? לכן מיותרת הקריאה "לסתום את הפרצה בחוק" כדי שמקרים כאלה לא יישנו. אין כל פסול בכך שאדם שישב בכלא, טען לחפותו, ושב ונבחר על ידי הציבור, יכהן בתפקידים ציבוריים. גם אם זה יקרה שנית – דבר שאינו סביר – יש לאפשר ולהכיל זאת.

הדבר אינו סותר שום עיקרון דמוקרטי מהותי, להיפך, זוהי הדמוקרטיה. "קלון", דגל שמרבים לנופף בו בהקשר הנוכחי, הוא מושג משפטי ותנאי סף, לא חומר שדבק בעצמותיו של אדם. בית המשפט הוא מוסד חשוב ומרכזי ביותר, אבל הוא אינו אלא מוסד. לגיטימי לערער על הכרעתו ולגיטימי לרתום לשם כך את השיח הציבורי. כל אדם רשאי להתנגד להכרעת הדין בעניינו ולטעון לחפותו, ועם זאת להמשיך ולהתנהל לפי חוקי המשחק. יתרה מזאת: דומה שזוהי הדרך האחרונה שנותרת בידי האדם המורשע למחות נגד בית המשפט – שככל גוף אחר איננו חסין מביקורת – ונגד הסדר החברתי בכלל.

בעייתית עוד יותר הטענה שנעשה כאן שימוש "חסר אחריות" בנושא העדתי. כשלעצמי, אינני מכיר שימוש "אחראי" בנושא זה. זוהי המשמעות של השיח העדתי – שהוא אינו מקבל אחריות על טובתו של איזה כלל מדומיין הרוקד לחליל אחד, אלא מצביע על קיטוב בחברה ומגייס נגדו את כוח המחאה הציבורית. לפיכך, אין שיח עדתי לא לגיטימי או לא אחראי, כל עוד אינו מטיף לאלימות, ממש כשם שאין שיח כלכלי או מעמדי לא לגיטימי ולא אחראי.

החיים המודרניים מציבים את הפרט מול מערכות פוליטיות, כלכליות וביורוקרטיות עצומות, המאיימות בכל רגע לעצבו או להכריעו. בהקשרים אלו זכות המחאה היא לעתים הזכות האנושית הבסיסית ביותר. הסכנה האמיתית לדמוקרטיה טמונה בניסיון לנטרל את כוח המחאה, והיא מגיחה דווקא מאלו המתנגדים לחזרתו של דרעי לחיים הפוליטיים.

פורסם ב"הארץ", 5 בנובמבר 2012.